In oude bronnen wordt de Gänsehals, een plek met een verscheidenheid aan eigenaardige legendes en verhalen, ook wel Geissenberg of Geisberg genoemd. In de middeleeuwen liep ten oosten van de bergkam van Gänsehals een Landwehr, een constructie voor grensversterking, waarvan de restanten van greppel en wal op sommige plaatsen vandaag de dag nog zichtbaar zijn. In 1844 werden resten van een toren ontdekt op de top van Gänsehals op het perceel genaamd ‘Auf dem Sonnenberg’, die bekend was via mondelinge overlevering. Het is niet bekend wanneer of door wie deze toren is gebouwd. Een deel van de kerkhofmuur in Bell, gebouwd tussen 1846 en 1848 en nog steeds staand vandaag, werd opgetrokken uit tufsteenblokken van de voormalige toren. Nabij de bergtop, ongeveer 50 meter ten noordwesten, bevindt zich de Gänsehalstoren, gebouwd vanaf 1976. Het is een 74 meter hoge radiozendmast van de RWE-dochteronderneming Amprion, die ook dienst doet als uitkijktoren. De toren werd voltooid in 1977 en verschilt van andere RWE-torens door zijn constructie van gewapend beton. Hij staat op een hoogte van ongeveer 560 meter en heeft een observatieplatform, dat volgens sommige bronnen op een hoogte van ongeveer 24 of 25 meter ligt. Van daaruit biedt het een adembenemend panoramisch uitzicht op het Eifel-landschap, zelfs tot aan het Siebengebirge, het Bergisches Land en het Westerwald.

Naast de Traumpfad ‘Waldseepfad Rieden‘ leidt ook de Traumpfad ‘4-Berge-Tour‘ in de buurt van Gänsehals langs. Om redenen van verkeersveiligheid sluit de exploitant van de Gänsehalstoren de toren vanaf het begin van de vorstperiode tot Pasen. Door condensatie kan zich ijs vormen en kunnen bezoekers uitglijden en zich verwonden op de gladde treden.

Quelle: https://www.eifel.info/a-gaensehalsturm